Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

סיפור של שתי אימהות: קריאה מוטעית של הסימנים

Oct 27, 2020 | חינוך, עברית, הורות

קיבלתי לאחרונה ספר מקסים בתור מתנה. (“חופת כוכבים”) מאת ח.ב. ויינפלד (2019) הוא אוסף סיפורים מעוררי השראה וכתובים ביד אומן, ואני מצפה בקוצר רוח לקרוא את הספרים האחרים בסדרה. אולם, היה סיפור אחד שהפריע לי מאוד. סיפור זה מקדם מספר תפיסות חינוכיות מוטעות העלולות להביא לתוצאות הרסניות אם לא יערערו עליהן.

מאמר שלם: סיפור של שתי אימהות