יותר ויותר גברים צעירים בציבור החרדי פונים לטיפול בשל דאגה ל”אוריינטציה המינית” שלהם. גם כאשר הם תולים את התעניינותם בטיפול בסיבות אחרות, לא פעם דאגתם בנושא SSA (Same-Sex Attraction – משיכה לבני אותו המין) עולה בשלב מאוחר יותר כחשש סמוי הפושט במוח התת-מודע שלהם.

מאמר השלם:משיכה לבני אותו מין

יותר ויותר גברים צעירים בציבור החרדי פונים לטיפול בשל דאגה ל”אוריינטציה המינית” שלהם. גם כאשר הם תולים את התעניינותם בטיפול בסיבות אחרות, לא פעם דאגתם בנושא SSA (Same-Sex Attraction – משיכה לבני אותו המין) עולה בשלב מאוחר יותר כחשש סמוי הפושט במוח התת-מודע שלהם.

משיכה לבני אותו מין:מאמר השלם

השאלה עד כמה ומתי לחשוף היבטים פחות חיוביים של עצמנו היא דילמה רווחת בשידוכים רבים. מחד גיסא, יש חשש מציאותי שחשיפת יתר בטרם עת תחרוץ את דינה של מערכת היחסים עוד בטרם קרמה עור וגידים. מאידך גיסא, אי חשיפה של מידע רלוונטי יוצר בעיות אחרות. הצד המסתיר מרגיש כנוכל, והוא יערער על כל משוב חיובי מהמשודכת. “האם היא הייתה מעריכה אותי כל כך לוּ ידעה את האמת עליי?” “היא אוהבת את האדם שאני מתחזה לו, ולא את ה’אני’ האמתי”. כמו כן, פעמים רבות האמת יוצאת לאור בשלב מאוחר יותר. גם אם נפסק למשודך שההלכה אינה מחייבת אותו לחשוף מידע זה – וגם אם המשודכת הייתה מקבלת את השידוך לוּ הייתה יודעת זאת – כעת היא מתרעמת על ההונאה.

מאמר השלם: נרטיב של שידוך

בני זוג צעירים הופכים להורים. הם מתחילים לדמיין את האינטראקציות החיוביות והמרוממות שיהיו להם עם ילדיהם. מן הסתם, תוכחה וביקורת אינן משחקות תפקיד בסצנה מאושרת זו. למרבה הצער, כעבור זמן לא רב, מציאות החיים וחובת החינוך המוטלת על ההורים מחייבות אותם, לתקן את ילדיהם, לנזוף בהם ולהוכיח אותם מדי פעם. אולם פעמים רבות, כאשר הם מנסים לנקוט צעדים אלו הם מגלים שמאמציהם אינם נושאים פרי במקרה הטוב או מזיקים במקרה הגרוע. מכל מקום, ברור שההלכה מחייבת אותנו להוכיח את עמיתנו ולהדריך ולתקן את ילדינו במקרים מסוימים.

מאמר שלם:תוכחה ללא הרס

במרץ 2011 התפרסם במגזין של עתון “המודיע” בארה”ב מאמר בשם “חיזיון התעתועים של ההערכה העצמית”. כותב השורות, המתאר את עצמו כ”מורה בישיבה תיכונית ומאמן אישי”, כותב כך: “תנועת ההערכה העצמית היא ההיפך הגמור מכל מה שלמדנו מגדולי המוסר”. הוא מצטט מִכְּתָבָיו של הרב שלמה וולבה כדי לבסס קביעה זו

מה בין הערכה עצמית לגאווה  מאמר השלם

הבעיה ושמה נוער נושר הפכה לנושא מרכזי לדאגה בקהילה החרדית. מאמרים רבים נכתבו בנושא, וכמעט בכל כינוס המתקיים מטעם ארגון חרדי כלשהו, מוקדשות סדנאות לסוגייה זו. למרות שאין להשיג מספרים מדויקים, רוב המחנכים והעסקנים סבורים כי הבעיה הולכת וגדלה בקצב מבהיל. עסקנים רבים המתמצאים בתחום מכנים את התופעה בשם “מגיפה”.

במאמר זה ייסקרו הנקודות אותן מקובל להביא כגורמי סיכון אצל ילדים חרדיים מתמרדים (“נושרים”). כותב השורות יוכיח כי קיימת נטייה חזקה – אמנם מתוך מיטב הכוונות – להמעיט בחלקם של ההורים בבעיה, יבחן את הסיבות להתחמקות זו ויסביר כיצד דבר זה עלול להכשיל את המאמצים להביא להקלה במצב.

מאמר השלם: חלקם של הורים בקשר לנערים נושרים

אנשים מסוימים מערערים על הגישה החינוכית החיובית והרכה יותר הנהוגה כיום, שבה תומכים רוב גדולי ישראל והמחנכים בדורנו. אנשים אלה מסתמכים על הגמרא בכתובות דף נ’ ע”א הממליצה על גישה קפדנית בלימוד עם ילדים מעל גיל 12, כולל ענישה גופנית ומניעת מזון (ראה רש”י שם). בתגובה, אני מבקש להעלות את הנושאים הבאים:

מאמר השלם:ענישה גופנית: האם השתנו הזמנים

יותר ויותר גברים צעירים בציבור החרדי פונים לטיפול בשל דאגה ל”אוריינטציה המינית” שלהם. גם כאשר הם תולים את התעניינותם בטיפול בסיבות אחרות, לא פעם דאגתם בנושא SSA (Same-Sex Attraction – משיכה לבני אותו המין) עולה בשלב מאוחר יותר כחשש סמוי הפושט במוח התת-מודע שלהם.

לעתים, הדאגה בעניין ההומוסקסואליות עוסקת בחיי הדמיון שלהם בלבד. במקרים אחרים, החששות נובעות מהעובדה שצעירים אלו החצינו התנהגות מינית עם אחרים מבני אותו המין. כשמקרים כאלה התרחשו בעבר, המשתתפים “בסך הכול” נאלצו להתמודד עם רגשי האשם שלהם בגין התנהגות פושעת. מאז התהוותה של “המהפכה הגאה” והמצאת התפיסה של “להיות” הומוסקסואל (המושתתת על הנחת היסוד שאנשים נולדים כך), צעירים רבים מגיבים לאירועים כגון אלו בפחד מבעית שמעשיהם מוכיחים כי הם אכן הומוסקסואלים. חרדה זו מאפילה אף על תחושות האשמה. חרדת “האוריינטציה המינית” מעוררת בעיות משניות רבות כגון קושי בריכוז, מצב רוח מדוכדך, הערכה עצמית נמוכה וכו’.

 

מאמר השלם: משיכה לבני אותו המין

“זה קורה במשפחות הכי טובות” הוא ביטוי רווח המתייחס למתבגרים מרדנים. ואמנם, כשנער בגיל העשרה “יורד מהדרך” אנו נוטים לתלות זאת במתבגר בעצמו, בחברים רעים או בהשפעות שליליות. אנו אומרים לעצמנו שאפילו צעיר מ”מבית טוב” עלול לסטות מהדרך כתוצאה מתרבות מושחתת. לאחר כמעט 30 שנה של הדרכת הורים ומתבגרים בציבור הדתי והחרדי, אני משוכנע שגישה זו מזיקה ובלתי מדויקת. היא מזיקה משום שהיא גורמת להורים לתחושת חוסר אונים באשר ליכולת שלהם להגן על ילדיהם מהטרגדיה הזו. הרי אין אפשרות לשנות את טבעו הבסיסי של ילד או לבודד אותו מהסביבה באופן מוחלט. מלבד זאת, היא אינה מדויקת משום שמתבגר הדוחה את אורח החיים של משפחתו עושה זאת בדרך כלל כתגובה לבעיות משפחתיות (כגון כעס ופגיעה עקב עימותים מתמשכים עם ההורים) ולא בעיקר בגלל פגמי אופי מולדים או השפעות סביבתיות.

 

מאמר השלם:תחילת תהליך הריפוי