Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

חינוך

סיפור של שתי אימהות: קריאה מוטעית של הסימנים

קיבלתי לאחרונה ספר מקסים בתור מתנה. ("חופת כוכבים") מאת ח.ב. ויינפלד (2019) הוא אוסף סיפורים מעוררי השראה וכתובים ביד אומן, ואני מצפה בקוצר רוח לקרוא את הספרים האחרים בסדרה. אולם, היה סיפור אחד שהפריע לי מאוד. סיפור זה מקדם מספר תפיסות חינוכיות מוטעות העלולות להביא...

חלקם של ההורים במשבר הנוכחי של “נוער נושר”

חלקם של ההורים במשבר הנוכחי של "נוער נושר": האם יש לנו אומץ להעלות את הנושא לדיון? האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתעלם? הבעיה ושמה נוער נושר הפכה לנושא מרכזי לדאגה בקהילה החרדית. מאמרים רבים נכתבו בנושא, וכמעט בכל כינוס המתקיים מטעם ארגון חרדי כלשהו, מוקדשות סדנאות...

תוכחה ללא הרס

בני זוג צעירים הופכים להורים. הם מתחילים לדמיין את האי נטראקציות החיוביות והמרוממות שיהיו להם עם ילדיהם. מן הסתם, תוכחה וביקורת אינן משחקות תפקיד בסצנה מאושרת זו. למרבה הצער, כעבור זמן לא רב, מציאות החיים וחובת החינוך המוטלת על ההורים מחייבות אותם, לתקן את ילדיהם,...

ענישה גופנית: האם השתנו הזמנים

אנשים מסוימים מערערים על הגישה החינוכית החיובית והרכה יותר הנהוגה כיום, שבה תומכים רוב גדולי ישראל והמחנכים בדורנו. אנשים אלה מסתמכים על הגמרא בכתובות דף נ' ע"א הממליצה על גישה קפדנית בלימוד עם ילדים מעל גיל 12 , כולל ענישה גופנית ומניעת מזון (ראה רש"י שם). בתגובה,...

ההשלכות הלא-מכוונות של תחרות ופרסים במסגרת חינוכית

ריבוי המבחנים הפומביים והתעצמות התחרות בשנים האחרונות חלה עלייה דרסטית ברמת התחרותיות ובשימוש במבחנים פומביים, תחרויות ופרסים כדי להמריץ ולהגביר את התחרותיות הזו במוסדות החינוך שלנו. כל מוסד חינוך המכבד את עצמו מעודד מגוון רחב של תחרויות ומבצעים נושאי פרסים )כגון מבצע...