מאמר זה יבחן סוגיות ייחודיות לטיפול בבני נוער שומרי תורה ומצוות ויתמקד בעיקר בבעיית הפרפקציוניזם הרווחת בציבור זה. פרפקציוניזם עלול להביא לידי חרדה, דיכאון והפרעות רגשיות אחרות (בלאט, 1995). מושלמות יתר קשורה גם לאנשים אובססיביים-כפייתיים השואפים לשלמות בהקשר של שליטה עצמית וריסון עצמי, ולאנשים נרקיסיסטיים המוכרחים לראות את עצמם כמושלמים (מילר, 1996). כאבי גב כרוניים ומצבים סומטיים אחרים יוחסו אף הם למתח הנובע מנטיות פרפקציוניסטיות (סרנו, 1998).

מאמר השלם: טיפול בפרפקציוניזם בקרב נוער דתי וחרדי

חז”ל מלמדים אותנו לשאוף תמיד להישגים גבוהים, ולהמשיך ולשאוף הלאה. בתנא דבי אליהו רבה (כג:א) כתוב “לפיכך יהיו אומרים כל אחד ואחד, מתי יגיעו מעשיי למעשה אברהם יצחק ויעקב”. בדומה לכך, גם מושג ה”שלימות” מהווה אצל חז”ל יעד מכובד. מאידך, הניסיון הקליני ומחקרים מצביעים על-כך שלעתים קרובות קיים קשר בין השאיפה לשלמות (“פרפקציוניזם”) לבין הפרעות נפשיות חמורות (בלאט, 1995; פלט והיוויט, 2002; סורוצקין, 1985, 1998), המביאים לבסוף את האדם לרמות הישגים נמוכות יותר.

במאמר זה תובא סקירה קצרה של הספרות הפסיכולוגית העוסקת בפרפקציוניזם, תיבחן השקפת היהדות בכל הקשור לשאיפה לשלמות, יועלו סברות מוטעות ויישומים שגויים נפוצים הקשורים למושג זה, ותידון השפעתם של הדברים הללו על מטופלים ותרפיסטים דתיים.

מאמר השלם:הרדיפה אחר השלמות: מידה מגונה וא טובה