Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

ענייני קדושה

משיכה לבני אותו המין: מעבר לרטוריקה

יותר ויותר גברים צעירים בציבור החרדי פונים לטיפול בשל דאגה לאוריינטציה המינית שלהם. גם כאשר הם תולים את התעניינותם בטיפול בסיבות אחרות, לא פעם דאגתם בנושא SSA (משיכה לבני אותו המין Same-Sex Attraction ) עולה בשלב מאוחר יותר כחשש סמוי הפושט במוח התת מודע שלהם . Same...

גורמים פסיכולוגיים להחצנת התנהגות מינית

יהיו כאלו שימחו על הכותרת הנ"ל. "מדוע עלינו לחפש הסבר פסיכולוגי כשמישהו מחצין התנהגות מינית (" אקטינג א אוּט" בלע"ז)?" הם טוענים. ההסבר הוא פשוט: תאווה והיצר הרע ותו לא. לדבריהם, חיפוש הסברים פסיכולוגיים רק מתרץ את החצנת ההתנהגות.   מאמר השלם: Psychological...

השקפת התורה על הגבלות, סייגים ומיניות

חלקים נרחבים בתורה עוסקים בסייגים ובהגבלות. בדמיונם של צעירים חרדים רבים, מצטייר הקב"ה כך: אליל רב עצמה שמסיבה מסתורית כלשהי זקוק לנו כדי שנימנע מהפרת פקודותיו ונספק לו נחת על ידי עשיית מעשים טובים. אם נפר את הכללים, נמיט על עצמנו את חרון אפו. בתסריט הגרוע ביותר,...