יותר ויותר גברים צעירים בציבור החרדי פונים לטיפול בשל דאגה ל”אוריינטציה המינית” שלהם. גם כאשר הם תולים את התעניינותם בטיפול בסיבות אחרות, לא פעם דאגתם בנושא SSA (Same-Sex Attraction – משיכה לבני אותו המין) עולה בשלב מאוחר יותר כחשש סמוי הפושט במוח התת-מודע שלהם.

מאמר השלם:משיכה לבני אותו מין

יותר ויותר גברים צעירים בציבור החרדי פונים לטיפול בשל דאגה ל”אוריינטציה המינית” שלהם. גם כאשר הם תולים את התעניינותם בטיפול בסיבות אחרות, לא פעם דאגתם בנושא SSA (Same-Sex Attraction – משיכה לבני אותו המין) עולה בשלב מאוחר יותר כחשש סמוי הפושט במוח התת-מודע שלהם.

משיכה לבני אותו מין:מאמר השלם

יותר ויותר גברים צעירים בציבור החרדי פונים לטיפול בשל דאגה ל”אוריינטציה המינית” שלהם. גם כאשר הם תולים את התעניינותם בטיפול בסיבות אחרות, לא פעם דאגתם בנושא SSA (Same-Sex Attraction – משיכה לבני אותו המין) עולה בשלב מאוחר יותר כחשש סמוי הפושט במוח התת-מודע שלהם.

לעתים, הדאגה בעניין ההומוסקסואליות עוסקת בחיי הדמיון שלהם בלבד. במקרים אחרים, החששות נובעות מהעובדה שצעירים אלו החצינו התנהגות מינית עם אחרים מבני אותו המין. כשמקרים כאלה התרחשו בעבר, המשתתפים “בסך הכול” נאלצו להתמודד עם רגשי האשם שלהם בגין התנהגות פושעת. מאז התהוותה של “המהפכה הגאה” והמצאת התפיסה של “להיות” הומוסקסואל (המושתתת על הנחת היסוד שאנשים נולדים כך), צעירים רבים מגיבים לאירועים כגון אלו בפחד מבעית שמעשיהם מוכיחים כי הם אכן הומוסקסואלים. חרדה זו מאפילה אף על תחושות האשמה. חרדת “האוריינטציה המינית” מעוררת בעיות משניות רבות כגון קושי בריכוז, מצב רוח מדוכדך, הערכה עצמית נמוכה וכו’.

 

מאמר השלם: משיכה לבני אותו המין

חלקים נרחבים בתורה עוסקים בסייגים ובהגבלות. בדמיונם של צעירים חרדים רבים, מצטייר הקב”ה כך: אליל רב עצמה שמסיבה מסתורית כלשהי זקוק לנו כדי שנימנע מהפרת פקודותיו ונספק לו נחת על ידי עשיית מעשים טובים. אם נפר את הכללים, נמיט על עצמנו את חרון אפו. בתסריט הגרוע ביותר, הדימוי הפנימי של ה’ מזכיר מאוד את האלילים העתיקים שלא התעניינו כלל במוסריותם או בשלומם של האנשים שעבדו אותם. ברמה הבסיסית, הם היו בריונים חזקים מאוד והיה צורך לפייסם כדי להימנע מ”מכות” או גרוע יותר.

 

מאמר השלם: השקפת התורה על הגבלות, סייגים ומיניות

יהיו כאלו שימחו על הכותרת הנ”ל. “מדוע עלינו לחפש הסבר פסיכולוגי כשמישהו מחצין התנהגות מינית (“אַקְטִינג אַאוּט” בלע”ז)?” הם טוענים. ההסבר הוא פשוט: תאווה והיצר הרע ותו לא. לדבריהם, חיפוש הסברים פסיכולוגיים רק מתרץ את החצנת ההתנהגות.

 

מאמר השלם: גורמים פסיכולוגים להחצנת התנהגות מינית