Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

שידוכים

מציאת זיווג: מדוע כה קשה לשמוע את ה”בת-קול”?

הגמרא (מועד קטן יח:) מביאה את דברי רב יהודה בשם שמואל: "בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת - בת פלוני לפלוני". לפיכך, היינו יכולים לחשוב לעצמנו כי כל מה שצריכים רווקים/רווקות לעשות זה פשוט להתרווח על כיסאם ולהמתין לבת קול שתכוון אותם אל זיווגם המיועד להם משמיים. הלוואי...

נרטיב של שידוך: משנים מפני השלום

השאלה עד כמה ומתי לחשוף היבטים פחות חיוביים של עצמנו היא דילמה רווחת בשידוכים רבים. מחד גיסא, יש חשש מציאותי שחשיפת יתר בטרם עת תחרוץ את דינה של מערכת היחסים עוד בטרם קרמה עור וגידים. מאידך גיסא, אי חשיפה של מידע רלוונטי יוצר בעיות אחרות. הצד המסתיר מרגיש כנוכל, והוא...

אזהרה: נתינת יתר מסכנת מערכות יחסים

אחת המטרות המרכזיות בעבודת המידות היא הערכת השלום, הימנעות מפגיעה בזולת והימנעות מעימותים על ידי ויתור לזולת .   מאמר השלם: Extreme Giving - Hebrew