Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

השקפה

עד כמה בחירה חופשית היא באמת חופשית?

כפסיכולוג העובד עם המגזר החרדי במשך למעלה משלושים שנה, נתקלתי לא פעם בדילמה המהותי ת הבאה. אחד ההדגשים העיקריים של הפסיכותרפיה הוא חקירת האירועים בעברו של האדם ובסביבתו הנוכחית שגרמו להתהוותם ולקיומם של קשייו בהווה. אולם, מטופלים חרדים רבים מרגישים חוסר נוחות עם תהליך...

חרדה של אלול

תרפיסטים העובדים בקרב הציבור החרדי מדווחים, פעמים רבות, על עלייה דרמטית בתסמיני החרדה של מטופליהם במהלך חודש אלול. מטופלים הסובלים מחרדות באופן כללי עלולים לחוות תחושות מאיימות של אבדון האופפות אותם, בפרט לאחר מאמצים כושלים לשרש הרגלים רעים בבת אחת או לחולל שיפור...

אזהרה: נתינת יתר מסכנת מערכות יחסים

אחת המטרות המרכזיות בעבודת המידות היא הערכת השלום, הימנעות מפגיעה בזולת והימנעות מעימותים על ידי ויתור לזולת .   מאמר השלם: Extreme Giving - Hebrew