Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

חוסר איזון כימי, תפקוד לקוי גנטי, או בעיות בחיים?

Jun 28, 2020 | טיפול פסיכולוגי, עברית

לא לפני זמן רב, התגאו פסיכולוגים ומדעני התנהגות אחרים ביכולתם להבין בעיות רגשי ות לעומקן. הם לא הגבילו את נקודת מבטם ואת הניתוח שלהם לגורמים הקרובים והשטחיים בלבד לבעיותיהם של אנשים. אלא, הם תרו אחר הגורמים העמוקים יותר, דרך חקירת חוויות הילדות המוקדמת שעיצבו את מבני הנפש בשלבי התהוותה )לדוגמא, תדמית עצמית( ואת התנאים הבין אישיים בהווה, הפועלים באינטראקציה עם – השפעותיהם של מבני נפש אלו. תהליך זה עזר להם ולמטופליהם להבין מה גורם לאותו אדם מסוים להיות רגיש ופגיע בפני גורמי לחץ מסוימים, לעומת אחרים שאינם מושפעים באותה מידה. לפיכך, הם הבינו כי המאורעות המצערים ומעוררי הלחץ בהווה אינם הגורמים הבלעדיים להפרעות נפשיות. אלא, הם יוצרים אינטראקציה עם ההרכב הנפשי של האדם, ובפרט עם הרגישויות שנגרמו בעקבות חוויות אותן עבר בילדותו המוקדמת )בארלו, 2002 , פרק 8

Read more: Chemical Imbalance, Hebrew