תוכחה ללא הרס

בני זוג צעירים הופכים להורים. הם מתחילים לדמיין את האינטראקציות החיוביות והמרוממות שיהיו להם עם ילדיהם. מן הסתם, תוכחה וביקורת אינן משחקות תפקיד בסצנה מאושרת זו. למרבה הצער, כעבור זמן לא רב, מציאות החיים וחובת החינוך המוטלת על ההורים מחייבות אותם, לתקן את ילדיהם, לנזוף בהם ולהוכיח אותם מדי פעם. אולם פעמים רבות, כאשר הם מנסים לנקוט צעדים אלו הם מגלים שמאמציהם אינם נושאים פרי במקרה הטוב או מזיקים במקרה הגרוע. מכל מקום, ברור שההלכה מחייבת אותנו להוכיח את עמיתנו ולהדריך ולתקן את ילדינו במקרים מסוימים.

מאמר שלם:תוכחה ללא הרס