עד כמה בחירה חופשית היא באמת חופשית?

כפסיכולוג העובד עם המגזר החרדי במשך למעלה מעשרים שנה, נתקלתי לא פעם בדילמה המהותית הבאה. אחד ההדגשים העיקריים של הפסיכותרפיה הוא חקירת האירועים בעברו של האדם ובסביבתו הנוכחית שגרמו להתהוותם ולקיומם של קשייו בהווה. אולם, מטופלים חרדים רבים מרגישים חוסר נוחות עם תהליך זה. ניסיונותיו של הפסיכולוג להבין דפוסי התנהגות, מחשבות ותחושות העולים מחוויות חיים שונות נראים כסותרים את הבחירה החופשית שהינה אחד מעמודי התווך של היהדות. אם האדם הוא בעל בחירה חופשית, כיצד אנו יכולים “להצדיק” את התנהגותו באמצעות הסברים פסיכולוגיים?

מאמר השלם: עד כמה בחירה חופשית היא באמת חופשית