ענישה גופנית: האם השתנו הזמנים

אנשים מסוימים מערערים על הגישה החינוכית החיובית והרכה יותר הנהוגה כיום, שבה תומכים רוב גדולי ישראל והמחנכים בדורנו. אנשים אלה מסתמכים על הגמרא בכתובות דף נ’ ע”א הממליצה על גישה קפדנית בלימוד עם ילדים מעל גיל 12, כולל ענישה גופנית ומניעת מזון (ראה רש”י שם). בתגובה, אני מבקש להעלות את הנושאים הבאים:

מאמר השלם:ענישה גופנית: האם השתנו הזמנים