Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

חרדה של אלול

Jun 28, 2020 | עברית, השקפה

תרפיסטים העובדים בקרב הציבור החרדי מדווחים, פעמים רבות, על עלייה דרמטית בתסמיני החרדה של מטופליהם במהלך חודש אלול. מטופלים הסובלים מחרדות באופן כללי עלולים לחוות תחושות מאיימות של אבדון האופפות אותם, בפרט לאחר מאמצים כושלים לשרש הרגלים רעים בבת אחת או לחולל שיפור דרמטי בתפילותיהם, בלימודם ובתחומים נוספים. המטופלים הסובלים הללו מצדיקים, בדרך כלל, את התגובות החרדתיות הקיצוניות שלהם, הן על ידי ציטוט מספרי קודש המדגישים את השלכותיו החמורות של החטא, והן באמצעות ציטוטים בשבחם של אנשים המפגינים רמות גבוהות של “אימת הדין” בחודש אלול. אף על פי כן, הם מודעים לכך שאנשים רבים הנחשבים בעיניהם דמויות לחיקוי בעבודת ה’, והניגשים לעבודת חודש אלול בכל כובד הראש הנדרש, אינם מגיבים באותה חרדה המביאה אותם לשיתוק רגשי של ממש. הם אינם מצליחים להסביר את תחושת החרדה המשתקת וההי סטרית המקננת בהם .

מאמר השלם: Elul Anxiety – Hebrew חרדה של אלול