Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

תחילת תהליך הריפוי

Jun 28, 2020 | עברית, הורות

“זה קורה במשפחות הכי טובות” הוא ביטוי רווח המתייחס למתבגרים מרדנים. ואמנם, כשנער בגיל העשרה “יורד מהדרך” אנו נוטים לתלות זאת במתבגר בעצמו, בחברים רעים או בהשפעות שליליות. אנו אומרים לעצמנו שאפילו צעיר מ”מבית טוב” עלול לסטות מהדרך כתוצאה מתרבות מושחתת. לאחר כמעט 30 שנה של הדרכת הורים ומתבגרים בציבור הדתי והחרדי, אני משוכנע שגישה זו מזיקה ובלתי מדויקת. היא מזיקה משום שהיא גורמת להורים לתחושת חוסר אונים באשר ליכולת שלהם להגן על ילדיהם מהטרגדיה הזו. הרי אין אפשרות לשנות את טבעו הבסיסי של ילד או לבודד אותו מהסביבה באופן מוחלט. מלבד זאת, הי א אינה מדויקת משום שמתבגר הדוחה את אורח החיים של משפחתו עושה זאת בדרך כלל כתגובה לבעיות משפחתיות )כגון כעס ופגיעה עקב עימותים מתמשכים עם ההורים( ולא בעיקר בגלל פגמי אופי מולדים או השפעות סביבתיות .

מאמר השלם: Healing Process – Hebrew