Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

השפעת העדר שלום בית על ילדים

Jun 28, 2020 | עברית, הורות

הערה מקדימה מאת הרב יעקב הורוויץ: בעת האחרונה פרסמתי הודעה באתר שלי המזמינה בני נוער במצוקה לשלוח מאמרים לכתובת הדוא”ל האישית שלי. במאמרים אלו, הם התבקשו לחלוק את מחשבותיהם ודעותיהם באשר לסיבה שאנו מאבדים כל כך הרבה מילדינו. לאחר זמן קצר קיבלתי מייל מרטיט מבחור שבו הוא מתא ר בצבעים חי ים את חיי המשפחה שלו ואת האתגרים הנלווים להתפתחותו הרגשית. להלן דבריו, שאותם ערכתי לצורך פרסום .

מאמר השלם: Marital Disharmony – Hebrew