השפעת העדר שלום בית על ילדים


מאת: בחור אנונימי

תחושות הבושה נולדו אצלי בתור ילד קטן. הוריי לא הביעו שום אושר מעצם היותם יחד. הם ביקרו זה את זו באכזריות ותמיד מצאו בי נקודות הראויות לביקורת. הוריי התווכחו בנוכחותי בקולות רמים, ופעמים רבות הם צעקו בכעס אחד על השני. הייתי יושב בקרן זווית בדממה מזועזעת, מבועת ממה שעלול לקרות. כשהצלחתי סוף סוף לפתוח את פי, הייתי מתחנן אליהם להפסיק לריב אך הם היו עסוקים בניסיונות להוכיח את צדקתם בעיניי – ניסיונות שנדמו לי כציפייה שאפתור את בעיותיהם.

 

מאמר השלם: השפעת העדר שלום בית על ילדים