Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

למה הוא לא מצליח לצאת מזה?

Jun 28, 2020 | טיפול פסיכולוגי, עברית

כאשר אני מסביר מדוע אנשים מסוימים זקוקים לטיפול כדי להתגבר על טראומות מהעבר, לא פעם מעמתים אותי עם הטענה הבאה: “הרי אנשים רבים סבלו קושי בילדותם, והם פשוט מתעלמים ממנו וממשיכים הלאה. אי אפשר לחיות בעבר!! תרפיה גורמת לאנשים להיתקע בעבר. למה הוא לא יכול להשתחרר מזה ולהמשיך הלאה?”
מאמר השלם: Why Can’t He Just Move On? Hebrew