Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

מעורבות יתר של הורים בחיי ילדיהם הנשואים

Jun 28, 2020 | עברית, הורות

רבנים ויועצי נישואין העוסקים בענייני זוגיות מדווחים שמעורבות יתר של הורים, חמים וחמיות בחיי ילדיהם הנשואים היא גורם מצוי לקונפליקטים זוגיים. גם במקרה שמעורבות היתר אינה הגורם הישיר לסכסוך, היא תגרום לו להחריף. טבעה והיקפה של מעורבות היתר (והנזק הנגרם ממנה) משתנים במידה רבה ממקרה למקרה, החל מהתערבות קלה וכלה במאמצים לשלוט לשליטה מלאה .

Read More: Overinvolved In-laws – Hebrew