Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

חלקם של ההורים במשבר הנוכחי של “נוער נושר”

Jun 28, 2020 | חינוך, עברית, הורות

חלקם של ההורים במשבר הנוכחי של “נוער נושר”: האם יש לנו אומץ להעלות את הנושא לדיון?
האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתעלם?

הבעיה ושמה נוער נושר הפכה לנושא מרכזי לדאגה בקהילה החרדית. מאמרים רבים נכתבו בנושא, וכמעט בכל כינוס המתקיים מטעם ארגון חרדי כלשהו, מוקדשות סדנאות לסוגייה זו. למרות שאין להשיג מספרים מדויקים, רוב המחנכים והעסקנים סבורים כי הבעיה הולכת וגדלה בקצב מבהיל. עסקנים רבים המתמצאים בתחום מכנים את התופעה בשם “מגיפה” .

מאמר השלם: Role-of-Parents – Hebrew