נרטיב של שידוך: משנים מפני השלום

השאלה עד כמה ומתי לחשוף היבטים פחות חיוביים של עצמנו היא דילמה רווחת בשידוכים רבים. מחד גיסא, יש חשש מציאותי שחשיפת יתר בטרם עת תחרוץ את דינה של מערכת היחסים עוד בטרם קרמה עור וגידים. מאידך גיסא, אי חשיפה של מידע רלוונטי יוצר בעיות אחרות. הצד המסתיר מרגיש כנוכל, והוא יערער על כל משוב חיובי מהמשודכת. “האם היא הייתה מעריכה אותי כל כך לוּ ידעה את האמת עליי?” “היא אוהבת את האדם שאני מתחזה לו, ולא את ה’אני’ האמתי”. כמו כן, פעמים רבות האמת יוצאת לאור בשלב מאוחר יותר. גם אם נפסק למשודך שההלכה אינה מחייבת אותו לחשוף מידע זה – וגם אם המשודכת הייתה מקבלת את השידוך לוּ הייתה יודעת זאת – כעת היא מתרעמת על ההונאה.

מאמר השלם: נרטיב של שידוך