מציאת זיווג: מדוע כה קשה לשמוע את ה”בת-קול”?

הגמרא (מועד קטן יח:) מביאה את דברי רב יהודה בשם שמואל: “בכל יום ויום בת-קול יוצאת ואומרת  בת פלוני לפלוני”. לפיכך, היינו יכולים לחשוב לעצמנו כי כל מה שצריכים רווקים/רווקות לעשות זה פשוט להתרווח על כיסאם ולהמתין לבת-קול שתכוון אותם אל זיווגם המיועד להם משמיים. הלוואי והיה זה כך! במקום זאת, צעירים וצעירות חרדיים רבים חשים תסכול עמוק ממאמציהם הכנים למצוא שידוך, ללא הצלחה. קיימים גורמים חברתיים – חלקם המשפיעים על הציבור החרדי בכלליותו, ואילו אחרים המשפיעים רק על תת-קבוצות מסוימות בתוכו – העלולים להקשות על תהליך השידוך מעבר להכרחי; אבל סוגיות אלו הן מחוץ להיקף מאמר זה. עם כל זאת, פעמים רבות קיימות סוגיות נפשיות/רגשיות ההופכות את התהליך לקשה ומייגע במיוחד עבור אנשים מסוימים. מאמר זה יתמקד בחלק מהסוגיות הנפשיות הנפוצות, בהן נתקלתי במהלך עבודתי עם רווקים שפנו אלי לעזרה בתהליך השידוכים.

בדבריי אסביר כיצד מאפייני אישיות מסוימים עלולים לעכב/לבלום באופן חמור את תהליך השידוכים, וכיצד חוויות משנות הילדות המוקדמות תורמות להתפתחותם של אותם מאפייני אישיות.

מאמר השלם: מציאת זיווג