Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

משיכה לבני אותו המין: מעבר לרטוריקה

Jun 28, 2020 | טיפול פסיכולוגי, עברית, ענייני קדושה

יותר ויותר גברים צעירים בציבור החרדי פונים לטיפול בשל דאגה לאוריינטציה המינית שלהם. גם כאשר הם תולים את התעניינותם בטיפול בסיבות אחרות, לא פעם דאגתם בנושא SSA (משיכה לבני אותו המין Same-Sex Attraction ) עולה בשלב מאוחר יותר כחשש סמוי הפושט במוח התת מודע שלהם .

Same Sex Attraction – Hebrew :מאמר השלם