טיפול בפרפקציוניזם (מושלמות יתר) בקרב בני נוער בציבור הדתי והחרדי

מאמר זה יבחן סוגיות ייחודיות לטיפול בבני נוער שומרי תורה ומצוות ויתמקד בעיקר בבעיית הפרפקציוניזם הרווחת בציבור זה. פרפקציוניזם עלול להביא לידי חרדה, דיכאון והפרעות רגשיות אחרות (בלאט, 1995). מושלמות יתר קשורה גם לאנשים אובססיביים-כפייתיים השואפים לשלמות בהקשר של שליטה עצמית וריסון עצמי, ולאנשים נרקיסיסטיים המוכרחים לראות את עצמם כמושלמים (מילר, 1996). כאבי גב כרוניים ומצבים סומטיים אחרים יוחסו אף הם למתח הנובע מנטיות פרפקציוניסטיות (סרנו, 1998).

מאמר השלם: טיפול בפרפקציוניזם בקרב נוער דתי וחרדי