Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

כיבוד הורים מתעללים

Jun 28, 2020 | עברית, הורות

בתור פסיכולוג קליני העובד בקרב הציבור החרדי, אני מתבקש פעמים רבות על ידי מטופליי להתייחס לסוגיית חיוב כיבוד הורים מתעללים. לפיכך, חקרתי את הנושא ושוחחתי עליו עם כמה רבנים חשובים. ברצוני לחלוק את מסקנותיי עם מטפלים אחרים וכל מי שנדרש להתייחס לנושא זה .

 

כיבוד הורים מתעללים מאמר השלם